Metafizik Uzmanı

Metafizik, felsefenin temel dallarından biri olarak evrenin ve gerçekliğin doğasını inceleyen bir disiplindir. Antik Yunan felsefecisi Aristoteles, metafiziği “ilk felsefe” olarak tanımlamıştır. Metafizik, genellikle soyut